Leerresultaten

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Op het Plein werken we met een ontwikkelingsperspectief voor alle kinderen, wat elk jaar wordt bijgewerkt nav de toetsen. Zodoende hebben we een goed beeld van de uitstroomverwachting van leerlingen. en kan er een gedegen advies gegeven worden. In januari van groep 8 ontvangen de kinderen en hun ouders dan ook een goed onderbouwd advies voor hun verdere schoolloopbaan.  In een adviesgesprek wordt aangegeven welke vorm van voortgezet onderwijs het beste aansluit bij de mogelijkheden van uw kind. Tijdens dit gesprek wordt ook het onderwijskundig rapport met u besproken wat u nodig heeft bij het inschrijven op de school voor voortgezet onderwijs.
Aan het einde van groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen.

 

 

Vanaf schooljaar 2011-2012 werken we op Het Plein met ontwikkelingsperspectieven voor alle kinderen. In deze perspectieven wordt gekeken of kinderen de resultaten behalen die passen bij hun leerpotentieel/capaciteiten. Er staat ook in vermeld wat het de uitstroomverwachting is en welke doelen we willen behalen met een kind. Als een kind beneden zijn eigen niveau presteert wordt er altijd nauwkeurig gekeken wat er aan de hand is en worden er handelingsplpannen opgesteld. Op deze manier zorgen we ervoor dat we uit de kinderen halen wat er in zit. Ouders worden twee keer per jaar op de hoogte gebracht van het ontwikkelingsperspectief van hun eigen kind.

Wilt u eventueel extra informatie over het werken met ontwikkelingsperspectieven, kunt u hier bij de directie naar vragen.

Week 21

Ma 20/5

Di 21/5

Wo 22/5

Do 23/5

Vr 24/5

Adres:
Benthuizerstraat 101
3035 CN  Rotterdam
010-4657846

 

Postadres:

Postbus 3641
3003 AP Rotterdam

 

info@bshetplein.nl

 

www.bshetplein.nl