Voortgezet Onderwijs

Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Wij geven voorlichting over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. De kinderen bezoeken samen met de leerkracht een aantal scholen voor voortgezet onderwijs en er wordt gewezen op de open dagen van het voortgezet onderwijs. In november wordt er altijd voor de kinderen van groep 8 en hun ouders een informatie avond georganiseerd.

Dit alles om u en uw kind te informeren. Uiteraard is het erg belangrijk dat uzelf met uw kind open dagen bezoekt, een keuze maakt en vervolgens inschrijft.

Hoe ziet het huidige voortgezet onderwijs er uit?
De basisvorming houdt in dat alle kinderen dezelfde 15 vakken volgen in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs.

 

Cito toetsen
Geen kind is gelijk. Er zijn verschillen in aanleg, in ervaringen, in inzichten. Het ene kind kan goed leren, een ander kind heeft meer creativiteit ontwikkeld, en weer een ander kind is op sociaal gebied vaardiger.

We vinden het van groot belang om in overleg met ouders en de leerling een goed passende school te vinden. De Cito uitslag is hierbij belangrijk maar ook de overige kwaliteiten en wensen van het kind worden betrokken bij de keuze.

De inschrijving van uw kind is een verantwoordelijkheid van de ouder(s). De plaatsing in het voortgezet onderwijs is een verantwoordelijkheid van de school waar u uw kind aanmeldt.

 

 

Week 21

Ma 20/5

Di 21/5

Wo 22/5

Do 23/5

Vr 24/5

Adres:
Benthuizerstraat 101
3035 CN  Rotterdam
010-4657846

 

Postadres:

Postbus 3641
3003 AP Rotterdam

 

info@bshetplein.nl

 

www.bshetplein.nl